All posts in "Cách Thi Công Từ Đường"
0 Shares

Mẫu Từ Đường 3 Gian Đẹp Năm 2020 Tại Đông Sơn Thanh Hóa

By KISATO CHURCH / June 29, 2020

Xin chào các bạn.Tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer, Hiện là giám đốc Công Ty CP Kiến Trúc Kisato.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn qua trình quá trình thi công mẫu từ đường 3 gian đẹp do KISATO CHURCH thiết kế cho gia đình bác Thơm tại Thanh […]

0 Shares

Thi Công Lợp Mái Mẫu Từ Đường 3 Gian Đẹp Tại Hưng Yên

By KISATO CHURCH / May 8, 2020

Xin chào các bạn.Tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer, Hiện là giám đốc Công Ty CP Kiến Trúc Kisato.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn qua trình quá trình thi công mẫu từ đường 3 gian đẹp do KISATO CHURCH thiết kế cho gia đình Bác Đán tại Hưng […]

0 Shares

Thi Công Mẫu Từ Đường 3 Gian Đẹp Nhất Tại Thái Bình

By KISATO CHURCH / December 19, 2019

Xin chào các bạn.Tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer, Hiện là giám đốc Công Ty CP Kiến Trúc Kisato.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn qua trình quá trình thi công mẫu từ đường 3 gian đẹp do KISATO CHURCH thiết kế cho gia đình anh Đô tại Thái […]

0 Shares

KISATO Thi Công Từ Đường Trọn Gói Tại Hoằng Hóa Thanh Hóa

By KISATO CHURCH / November 14, 2019

Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ.Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ các mẫu từ đường đẹp cùng với Công ty CP kiến trúc KISATO.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn mẫu nhà thờ họ 3 gian đẹp tại Hoàng Hóa Thanh Hóa. Được KISATO […]

0 Shares

Các Cấu Kiện Bằng Gỗ Trong Thi Công Mẫu Từ Đường

By KISATO CHURCH / November 5, 2019

Xin chào các bạn.Tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer, Hiện là giám đốc Công Ty CP Kiến Trúc Kisato.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn các cấu kiện bằng gỗ trong thi công mẫu từ đường đẹp do KISATO CHURCH thiết kế. Cấu Kiện Gỗ Trong Thi Công […]

1 2 3 4
Page 1 of 4