All posts in "Mẫu Từ Đường Đẹp"
0 Shares

Chiêm Ngưỡng Mẫu Từ Đường Đẹp Trang Trọng Nhất Thái Bình

By KISATO CHURCH / June 1, 2020

Xin chào các bạn.Tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer, Hiện là giám đốc Công Ty CP Kiến Trúc Kisato.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn  mẫu từ đường đẹp do KISATO CHURCH thiết kế cho gia đình anh Huỳnh tại Thái Bình. Toàn Cảnh Mẫu Từ Đường Tại Thái Bình […]

0 Shares

Đã Làm Từ Đường Thì Không Thể Bỏ Qua Mẫu Từ Đường Đẹp Nhất Hưng Hà Thái Bình Này

By KISATO CHURCH / March 16, 2020

Xin chào các bạn.Tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer, Hiện là giám đốc Công Ty CP Kiến Trúc Kisato.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn  mẫu từ đường đẹp do KISATO CHURCH thiết kế cho gia đình bác Phác tại Hưng Hà Thái Bình. Toàn Cảnh Mẫu Từ Đường […]

0 Shares

Mẫu Từ Đường Đẹp Trần Tộc Đường 3 Gian Bê Tông Giả Gỗ Tại Hải Dương

By Kiến Trúc KISATO / March 14, 2020

Xin chào các bạn.Tôi là Phạm Văn Lương hay có biệt hiệu là Lương Trainer, Hiện là giám đốc Công Ty CP Kiến Trúc Kisato.Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn  mẫu từ đường đẹp do KISATO CHURCH thiết kế cho gia tộc họ Trần tại Thành Phố Hải Dương. Toàn Cảnh Mẫu Từ Đường […]

1 2 3
Page 1 of 3